De gierige Raja

In Europa ligt het welbekende Griekenland. Vroeger regeerde daar een Raja die Midas heette. Koning Midas was erg gierig. Naast zijn dochter, hield hij het meest van goud. Hij hield zoveel van goud, dat hij zelf droomde dat hij steeds meer goud bij elkaar verzamelde. Op een dag zat Raja Midas in zijn schatkamer zijn geld te tellen, toen er plotseling een engel verscheen. De engel zei tegen de Raja: “Midas, wat ben jij rijk!” Raja Midas antwoordde versteld: “Ik, rijk? Hoe kom js erbij? Ik heb maar een heel klein beetje goud!” De engel zei weer: “Ben je niet gelukkig met zoveel goud? Hoeveel goud wil je dan?” Koning Midas zei op zijn beurt: “Ik wil dat ik iets aanraak met mijn hand, het in goud verandert.” De engel zei: “Goed, vanaf morgen zal alles wat je aanraakt in goud veranderen.”

Die nacht kon de koning moeilijk in slaap vallen en wachtte ongeduldig totdat de zon weer op zou komen. De volgende ochtend werd de koning erg vroeg wakker. Hij stapte uit zijn bed en raakte een stoel aan. De stoel veranderde in goud. Daarna raakte hij een tafel aan en ook de tafel veranderde in goud. De koning begon uit vreugde te springen en te dansen. Hij rende zijn tuin in en begon ook de bomen aan te raken. Van al dat rennen en springen, begon de koning een beetje dorst en ook honger te krijgen. Hij liep de tuin uit, zijn paleis in en ging op een gouden stoel zitten. Een bediende zette eten en drinken voor hem neer. Maar toen hij zijn eten oppakte, veranderde het in goud. Ook toen hij van zijn drinken wilde drinken, veranderde dat in goud.

Voor koning Midaas stonden gouden roti’s, gouden rijstkorrels, gouden aardappels op een gouden tafel. Al het eten was van goud en het was onmogelijk om goud te eten! De koning kon niet eten, maar hij had zo een honger! Koning Midas begon te huilen. Toen kwam de dochter van de koning binnen en zag haar vader huilen. Ze ging bij hem op schoot zitten en veegde zijn tranen weg. Doordat zijn dochter hem aanraakte, veranderde ook zij in een gouden beeld. De koning begon nu nog meer te huilen. De engel kreeg medelijden met de koning en ging naar hem toe.

Toen de koning hem zag, viel hij voor zijn voeten en smeekte hem zijn zegen terug te nemen. De engel vroeg: “Midaas, heb jij nu genoeg goud gehad? Wat vind je nu waardevoller, een glas water of goud? Een Roti of goud?” De koning zei met gevouwen handen: “Ik hoef geen goud meer! Ik weet nu, dat een mens geen goud nodig heeft. Zonder goud gaat het werk gewoon door. De mens kan echter niets doen zonder een glas water en een roti. Ik zal niet meer naar goud verlan¬gen en tevreden zijn met hetgeen wat ik momenteel bezit.” De engel gaf de koning een kommetje met water. Als hij het water over de gouden spullen zou sprenkelen, zouden deze weer in hun normale staat veranderen. De koning sprenkelde het water over zijn dochter, tafel, stoel, eten, drinken en over de andere dingen. Alles veranderde weer in de oude vorm.

Rijkdom is niet het allerbelangrijkste op de wereld. Je moet tevreden zijn met hetgeen wat je hebt en niet altijd meer willen hebben, alleen om het te hebben. Wanneer je toch ten koste van alles meer wilt hebben, zal je juist datgene wat daadwerkelijk waardevol is, verliezen. Midaas wilde ontzettend graag goud hebben. Zijn wens ging in vervulling, maar was uiteindelijk ontzettend ongelukkig, omdat hij het meest waardevolle in zijn leven verloren had.